Slemmestad GeologisenterTrilobox

Trilobox er vårt midlertidige nye geologisenter med ny utstilling og formidlingsrom. Den offisielle åpningen var 12. april 2018 og har siden da hatt masse besøk. Spesielt om våren det vært speidere, museumsfolk, barnehager og ikke minst skoleklasser på besøk.Sommermånedene er også godt besøkt av enkelt personer og vi øker åpningstidene i skoleferien.

Trilobox er navnet på:

  • Containerbygget (formidlingsrommet)
  • «Knuseriet» der trilobitter prepareres av Maximo
  • Uteområdet med geologimodeller
  • Knutepunkt for geologiturene i området

Takk til Nasjonalbiblioteket, Sparebankstiftelsen, Naturhistorisk museum, UiO og Røyken Kommune som gjør dette mulig for oss!

Nasjonalbiblioteket
Sparebankstiftelsen
Naturhistorisk museum
Røyken Kommune


Geologisenteret flytter ut fra dagens lokaler i biblioteket og inn i et containerbygg ute ved Knuseriet. Disse to byggene vil sammen med uteområdet i mellom utgjøre de tre elementene vi vil kalle Trilobox.

Trilobox blir et midlertidig geologisenter som skal huse utstillinger og være en formidlingsarena for barn og unge som vil lære om Slemmestads fantastiske geologi. Her vil du finne trilobitter og andre spennende fossiler. Mange skolebarn har i dag undervisningsopplegg i geologisenteret, og de vil fra nå av få det i nye spennende lokaler. Her vil det holdes foredrag, være digitale utstillinger og bli et sted der publikum kan oppleve og lære mer om vår geologiske fortid.

I Knuseriet kan du følge utgravingene av et av Norges mest spennende fossilfunn. Universitetet i Oslo med Jørn Hurum & co har gjort et meget interessant funn i Slemmestad. Her vil vår preparant arbeide med funnene og få fram de mest fantastiske fossiler – 450 millioner år gamle. Publikum vil kunne følge det nitide arbeidet det er å få Slemmestad urinnvånere fram i lyset igjen.

Nytt av året er at alle geologiturene i Slemmestad og nærområdet blir skiltet.
I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd har Røyken kommune søkt og fått støtte fra Gjensidige-stiftelsen til skiltprosjektet.
Turene, som er både korte og lange, går ut fra Trilobox, og tar deg med på en spennende oppdagelsesreise i vår geologiske fortid.

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på telefon 31296050 eller sende e-post.

Åpningstider våren 2024

  • Fredager 12-14
  • Ved kapasitet åpner vi også på forespørsel.

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis | Geologisenteret er en del av Slemmestad bibliotek