Slemmestad Geologisenter

robeporfyr

Magmatiske bergarter

Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.  De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter.

Rombeporfyr

rombeporfyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om rombeporfyr

 

 

Under arbeid

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på telefon 31296050 eller sende e-post.

Åpningstider våren 2024

  • Fredager 12-14
  • Ved kapasitet åpner vi også på forespørsel.

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis | Geologisenteret er en del av Slemmestad bibliotek