logo geologisenteret

Slemmestad Geologisenter

robeporfyr

Magmatiske bergarter

Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.  De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter.

Rombeporfyr

rombeporfyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om rombeporfyr

 

 

Under arbeid

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på tlf 31 28 14 84 eller send e-post.

Åpningstider

  • Faste åpningstider april-september.
  • Ta kontakt biblioteket for besøk utenom tidene.
  • Ved kapasitet åpner vi gjerne på forespørsel.

@geologisenteret på Instagram

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis