logo geologisenteret

Slemmestad Geologisenter

robeporfyr

Magmatiske bergarter

Magmatiske bergarter, også kalt størkningsbergarter, dannes ved at magma (smeltet stein) størkner.  De deles i tre grupper, avhengig av hvor magmaet størknet. Lava som størknet på jordas overflate kalles dagbergarter, magma størknet et stykke ned i jordskorpen kalles gangbergarter og magma som størknet i dypet kalles dypbergarter.

Rombeporfyr

rombeporfyr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om rombeporfyr

 

 

Under arbeid

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på tlf 31 28 14 84 eller send e-post.

Åpningstider sommer

  • Tirsdag 15-17
  • Fredag 12-14
  • Lørdag 12-14

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis | Geologisenteret er en del av Slemmestad bibliotek