Slemmestad GeologisenterGeologiske funn

1. Oddenstranda. Stedet for strandstein: gneis, knollekalk, sandstein, konglomerat og rombeporfyr*

2. Odden og Geitungen. Utsyn over indre Oslofjord og det verdenskjente geologiske området Oslofeltet. På Odden sees rester etter hageanlegg og direktørboligen fra 1880*

3. Nyveien. 650 millioner år i en sving! Et høydepunkt for alle geologiinteresserte. Bergarter ligger lag på lag fra grunnfjell nederst til vulkansk fjell øverst og viser oss jordoverflatens historie*

4. Vaterlandsveien. Svart alunskifer med kalkboller*

5. Muslinger. En skjellbanke med østers – våre yngste fossiler! Den er fra tiden da sjøen sto 70-80 meter høyere enn i dag for drøye sju tusen år siden.

6. Graptolitter. Leirskiferen inneholder mengder med fossiler av graptolitter. Let og finn!

7. Hukformasjonen består av ett lag massiv kalkstein, et lag med små knoller av kalk i skifer og ett lag massiv kalkstein. Det øverste laget mangler her, men lagpakken kan ses på pkt. 8

8. Busstopp «Toer’n». Skjæringen bak bussholdeplassen går gjennom lys leirskifer (Tøyenformasjonen) og kalkstein (Hukformasjonen)*

9. Fossildalen, Trilobitter. Fossiljeger, her kan du lete, hakke og finne ulike fossiler du kan ta med hjem*

10. Fossildalen, blekksprutens hvilested. Kalkveggen inneholder både kremmerhusformete og spiralformete blekkspruter*

11. Ved arbeiderboligen. Kalkstein fra Hukformasjonen er blitt bøyet i en stor fold. Dette er det samme kalksteinslaget som på pkt.8*

12. Til den store blekksprutveggen. Norges største samling av fossile blekkspruter. Et sensasjonelt og viktig funn*

Stopp merket med * har informasjonsskilt 

Se våre filmer om geologien i Slemmestad her

Besøk oss!

Skoleklasser og andre grupper er velkomne til omvisning.
Kontakt Inger-Marie M.Gabrielsen på telefon 31296050 eller sende e-post.

Åpningstider våren 2024

  • Fredager 12-14
  • Ved kapasitet åpner vi også på forespørsel.

Bilder tatt av Slemmestad Bibliotek, Morten Flaten og Hans Arne Nakrem | Bilder fra Instagram av respektive brukere. | Design av Blåis | Geologisenteret er en del av Slemmestad bibliotek